تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

مازندران_ساری_بلوار پاسداران_روبروی بیمارستان بوعلی_شرکت زرین عصاره شماره(چاچ)

تلفن دفتر ساری: 33341868_011                                     فاکس: 33341869_011

مدیر بازرگانی: 09129733910