تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

مازندران - ساری - بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی - شرکت زرین عصاره شمال (چاچ)

تلفن دفتر ساری: 33341868 - 011

فاکس: 33341869 - 011

مدیر بازرگانی: 09129733910

ایمیل: zarinosareh@gmail.com